Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Реконструкция
Цвета Делчева
Мъже
Георги Марков
Обичате ли Брамс?
Франсоаз Саган
Айша
Хенри Райдър Хагард
Отчаяние
Владимир Набоков

НАУЧНИ ФОРУМИ


"Не съм от тях". Канонът на различието


Конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на литературата◊ СЪБИТИЕТО

СУ "Св. Климент Охридски", Катедра по Теория на литературата
организира

Конференция
"Не съм от тях". Канонът на различието
в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев
и 60 години Катедра по Теория на литературата


. 29 ноември 2007, четвъртък
зала 1 на Ректората, 10.00–14.00
аудитория 160А (кабинет по бохемистика), 14.50-19.30

. 30 ноември 2007, петък
зала 2 на Ректората, 09.00-16.50
аудитория 124, 10.50-16.50

зала 2 на Ректората
17.00 Пленарно заседание - проф. д-р Никола Георгиев


◊ ПРОГРАМАТА

четвъртък, 29 ноември 2007
зала 1 на Ректората

10.00  Откриване
проф. дфн Панайот Карагьозов – Декан на Факултета по Славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски",
доц. д-р Миглена Николчина – Ръководител на Катедрата по Теория на литературата, СУ "Св. Климент Охридски",
ст.н.с. д-р Радосвет Коларов – Институт за литература, БАН.

10.30-12.10  Пропасти и мостове на междутекстовостта
Водещ на заседанието: доц. д-р Миглена Николчина
10.30-10.50 – доц. д-р Ирен Александрова (СУ). Между думите и думите (как с междутекстовост се прави литературна теория).
10.50-11.10 – ст.н.с. д-р Радосвет Коларов (ИЛ, БАН). Творба и творчество: интра/ интертекстуалност.
11.10-11.30 – Лора Шумкова (НБУ). Прекосяване на междутекстовостта.
11.30-11.50 – Емануил А. Видински (СУ). Присъствие и значение на музиката в творчеството на Т. Ман. и Я. Ивашкевич.
11.50-12.10 – дискусия

12.30-14.10  Тезиси по история на новата българска литература
Водещ на заседанието: гл. ас. д-р Тодор Христов
12.30-12.50 - акад. дфн Иван Радев (ВТУ). Тезиси по антропонимика на новата българска литература.
12.50-13.10 - доц. д-р Албена Хранова (ПУ). Априлското въстание като бунт срещу Възраждането.
13.10-13.30 - Иван Христов (ИЛ, БАН). Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното.
13.30-13.50 – гл. ас. д-р Петър Христов (ВТУ). Утопизмът на Алеко.
13.50-14.10 - дискусия

почивка

аудитория 160А (кабинет по бохемистика)
14.50-17.10  Между Марица, Нева и Сена
Водещ на заседанието: доц. д-р Ренета Божанкова
14.50-15.10 – проф. дфн Емилия Стайчева (СУ). "Емилия Галоти" от Лесинг между сюжета на Тит Ливий и първия български превод.
15.10-15.30 – доц. д-р Ангелина Вачева (СУ). Различността като норма в руската женска автобиография от края на 18.-началото на 19. век.
15.30-15.50 – доц. д-р Румяна Л. Станчева (СУ). Романи ли са балканските романи между двете световни войни?
15.50-16.10 – доц. д-р Анжелина Пенчева (ЮЗУ). Чужд сред чужди, чужд сред свои (предефиниране на емигрантската тема в чешката емигрантска проза след 1989).
16.10-16.30 – доц. д-р М. Панайотова-Костова (ЮЗУ). Тимур Кибиров – между текста и цитата.
16.30-17.10 – дискусия

17.20-19.30  Анализационни наблюдения
Водещ на заседанието: гл. ас. д-р Калин Михайлов
17.20-17.40 – доц. д-р Дечка Чавдарова (ШУ). "Думата-събирател" скука в разказа на Ив. Вазов "Едно злодейство"
17.40-18.00 – д-р Мая Горчева (ПУ, филиал Кърджали), д-р Кремена Митева (Дом-паметник "Йордан Йовков", Добрич). Опит за текстологическо дописване на Йовковите “Приключения на Гороломов”.
18.00-18.20 – Даниела Пенкова. Образите на мъченика и на бореца в творчеството на Г. П. Стаматов и Г. Райчев – опозитивност и взаимопроникване, интертекстуални релации.
18.20-18.40 – гл.ас. д-р Петър Михайлов (ЮЗУ). Отношението към жената и присъствието на женското в "Дервишово семе" от Н. Хайтов и "Преди да се родя" от И. Петров.
18.40-19.00 – Румяна Николова. Упражнение по стил: Траектории на автографа (Снежана Иванова - "да умра не мога")
19.00-19.30 – дискусия


петък, 30 ноември 2007


зала 2 на Ректората
09.00  Кой сте Вие, господин литературовед?
Водещ на заседанието: Калина Захова
09.00-09.20 – Александър Бешков. Проф. Никола Георгиев между два юбилея.
09.20-09.40 – доц. д-р Цветана Хубенова (СУ). Психоестетика на литературната семейственост или идентичност и принадлежност на един български литературовед.
09.40-10.00 – доц. д-р Огнян Ковачев (СУ). Как спрях да се тревожа (за теорията) и обикнах терора на историята.
10.00-10.20 – Еньо Стоянов (ИЛ, БАН). "Това непреодолимо, за щастие, противоречие":
напреженията в литературата.
10.20-10.40 – дискусия.

зала 2 на Ректората
10.50-13.00  Женитбата на литературата със света
Водещ на заседанието: aс. Дарин Тенев
10.50-11.10 – доц. д-р Ренета Божанкова (СУ). "Литературоведското разноезичие" по повод електронната литература.
11.10-11.30 – доц. д-р Любка Липчева-Пранджева (ПУ). "Не съм от тях". Различието – стратегии на литературния успех.
11.30-11.50 – доц. д-р Мариана Нинова (ВТУ). Рефлекси на хронотопа във френския кариеристичен роман (Стендал, Балзак, Флобер).
11.50-12.10 – Златка Станкова (СУ). Шекспир и трите версии на Хамлет: канон, различие, смисъл.
12.10-12.30 – Камелия Спасова и Мария Калинова (СУ). Нарциси на сцената. Новите форми ("Чайка", Чехов).
12.30-12.50 – дискусия.

аудитория 124
10.50-12.50  Сто и двадесет литературни години
Водещ на заседанието: доц. д-р Албена Хранова
10.50-11.10 – проф. д-р Надежда Драгова (ЮЗУ). НЕ съм: летописецът Захари Стоянов, нито патетичният поет Ст. Цанев при анализа на Ботевото стихотворение "О, майко моя, Родино мила...".
11.10-11.30 – доц. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (ВТУ) – Дневникът като духовна биография на българската интелигенция (“Ляво поколение” от Иван Мешеков и “Иван Кондарев” от Емилиян Станев).
11.30-11.50 – доц. д-р Мила Кръстева (ПУ). Мъжките времена в "История славянобългарская" на отец Паисий.
11.50-12.10 – Андрей Ташев. За един неуспешен опит за обновяване на българската проза.
12.10-12.30 – Калина Захова (СУ) и Григор Григоров (ИЛ, БАН). Два новооткрити ръкописа.
12.30-12.50 – дискусия

зала 2 на Ректората
13.20-14.50  Нова книга за българския народ
Водещ на заседанието:  доц. д-р Ирен Александрова
13.20-13.40 – доц. д-р Михаил Неделчев (НБУ). Въвлеченото литературознание.   
13.40-14.00 – доц. д-р Яни Милчаков (ВТУ). Езикът на политиката и българската поезия.
14.00-14.20 – Катя Зографова (къща музей "Никола Вапцаров", София). Никола Вапцаров: преоткриване (Подстъпи към духовната биография на Огняроинтелигента).
14.20-14.40 – ас. д-р Пламен Дойнов (НБУ). Дъщерята в политическото семейство (Образът на Людмила Живкова в литературата на социалистическия реализъм).
14.40-14.50 – дискусия.

аудитория 124
13.20-15.00  Анализ на лирическата творба
Водещ на заседанието: доц. д-р Любка Липчева-Пранджева
13.20-13.40 – проф. д-р Дора Колева (ВТУ). Слово и мълчание в лириката на Атанас Далчев
13.40-14.00 – гл. ас. д-р Калин Михайлов (СУ). Възможно ли е словосъчетанието "християнска поезия" (или за границите на благовестието)
14.00-14.20 – гл. ас. д-р Евдокия Борисова, гл. ас. д-р Пламен Шуликов (ШУ). За един незавършен епилог на българската стихова култура или из дебрите на стихотворната психотичност.
14.20-14.40 – д-р Пламен Антов (ИЛ, БАН). Проблемът за края на историята и българската постмодерна поезия от 90-те години на ХХ век: Българско – балканско – глобално.
14.40-15.00 – дискусия

аудитория 124
15.10-16.50  Мнения и съмнения
Водещ на заседанието: доц. д-р Цветана Хубенова
15.10-15.30 – гл. ас. Камен Рикев (СУ). "Unde malum" или последният рунд Милош-Ружевич.
15.30-15.50 – гл. ас. д-р Светла Черпокова (ПУ). Какво се крие под воала на Изида – премълчавани диалози или забулен канон.
15.50-16.10 – ст.н.с. II ст. д-р Радослава Илчева (ИЛ, БАН). (Не)състоялата се среща на Онегин и Татяна.
16.10-16.30 – Галина Иванова (СУ). (Не)възможността на другото и авторитетът на различието.
16.30-16.50 дискусия

зала 2 на Ректората
14.50-16.50  Литературознание на ограничените и неограничените възможности
Водещ на заседанието: доц. д-р Огнян Ковачев
14.50-15.10 – aс. Дарин Тенев (СУ). Как литературоведски да четем литературни творби.
15.10-15.30 – гл. ас. д-р Тодор Христов (СУ). Школата в епохата на нейната техническа възпроизводимост.
15.30-15.50 – Петя Абрашева (СУ). Не съм от тях. Критика на структуралистката наратология в светлината на понятието образ.
15.50-16.10 – Павлин Стоянов (БАН). Реторика и диалогичност. (Пол де Ман срещу Михаил Бахтин).
16.10-16.30 – проф. дфн Клео Протохристова (ПУ). Не съм от тях – от реторическата конвенция към епистемологичния модус.
16.30-16.50 – дискусия

зала 2 на Ректората
17.00 Пленарно заседание
проф. д-р Никола Георгиев
дискусия

18.00 Коктейл23.11.2007 - 13:05

Посетено: 1076

Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=4933&sid=5


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Запазената марка Владимир Генадиев отново в галерия "Възраждане"
коментари: 0 посетено: 57
-
bg . "Танц филм фест" показва 12 филма в навечерието на "Киномания"
коментари: 0 посетено: 169
-
bg . Музикалният театър открива сезона на 29 септември с юбилеен концерт
коментари: 0 посетено: 74
-
bg . Световноизвестни имена в „Международна изложба акварел”
коментари: 0 посетено: 70
-
bg . Десето издание на Международния арт форум „БезГраници" - 2019
коментари: 0 посетено: 89
-
bg . „Морски сюжети” - изложба живопис, метал и скулптура на Венцислав Марков
коментари: 0 посетено: 80
-
bg . "Всяка година по същото време" с премиера във Велинград и Асеновград
коментари: 0 посетено: 97
-
bg . Духът на японското куклено изкуство оживява на сцената на Театър "Българска армия"
коментари: 0 посетено: 81
-
bg . „Див живот“ - изложба на Симеон Стоилов
коментари: 0 посетено: 102
-
bg . Изложба на участниците в Международно биенале на стъклото 2019 г.
коментари: 0 посетено: 84
-
bg . "In Belief is Power" - изложба на Христина Ташева
коментари: 0 посетено: 110
-
bg . България спечели две награди на Европейския конкурс за млади изследователи
коментари: 0 посетено: 87
-
bg . НБУ дари книги на изгорялото читалище в с. Катрище
коментари: 0 посетено: 167
-
bg . Духът на японската кукла Бунраку се пренася в Пловдив и София
коментари: 0 посетено: 88
-
bg . Филм на Мариус Куркински по разказ на Хайтов открива "Киномания"
коментари: 0 посетено: 73
-
bg . Софийската опера и балет присъжда най-високото си отличие на Райна Кабаиванска
коментари: 0 посетено: 94
-
bg . Канадска рок банда - гост на прощалния концерт на "Deep Purple" в София
коментари: 0 посетено: 84
-
bg . Новият филм на Роман Полански открива кино-литературния фестивал CineLibri
коментари: 0 посетено: 104
-
bg . Ренато Брузон със „Златен плакет“ от Софийската опера и балет
коментари: 0 посетено: 100
-
bg . „И в кротък унес чака тя…“ Иван Лазаров и българското изкуство през първата половина на ХХ век
коментари: 0 посетено: 142
-
bg . Изложбата „Музеят – неочакван, отворен, споделен“ с изненадващ финал в Националния военноисторически музей
коментари: 0 посетено: 104
-
bg . "Liber Mundi" - изложба фотографии и книги на Велин Белев
коментари: 0 посетено: 124
-
bg . "Прекалено много фотография" - изложба на Бранимир Каранович
коментари: 0 посетено: 177
-
bg . "Сънищата и сънотълкуването в българската традиционна култура" - публична лекция на проф. Анатол Анчев
коментари: 0 посетено: 232
-
bg . Национална литературна награда „Георги Черняков“ – 2019
коментари: 0 посетено: 220
-
bg . "Мечти и спомени" - изложба на Иван Стратиев
коментари: 0 посетено: 141
-
bg . Теодора Димова представя „Поразените” в София
коментари: 0 посетено: 190
-
bg . Откриване на индонезийска постоянна колекция в Национална галерия - Квадрат 500
коментари: 0 посетено: 162
-
bg . "Стъклени рисунки" - изложба на Дарина Цурева
коментари: 0 посетено: 139
-
bg . Концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
коментари: 0 посетено: 125
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>


 ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти