Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Реконструкция
Цвета Делчева
Мъже
Георги Марков
Обичате ли Брамс?
Франсоаз Саган
Айша
Хенри Райдър Хагард
Отчаяние
Владимир Набоков

НАУЧНИ ФОРУМИ


Програма на Единадесетите Арнаудови четения 2019


11-12 октомври 2019 г., Русенски университет „Ангел Кънчев”


Програма на Единадесетите Арнаудови четения 2019

 

◊ ПРОГРАМА

Русенски университет „Ангел Кънчев”
Катедра „Български език, литература и изкуство”

Регионален исторически музей – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

XI Арнаудови четения 2019

Откриване на пленарната сесия

11 октомври 2019 г., петък, 13.00-14.30 часа, зала 2Г. 204 („Сименс“) в Корпус 2

Пленарен доклад

Проф. д-р Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски). Изследване на съвременната литература в дигитална среда

Ренета Константинова (Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе) представя проекта Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен.

 

Секция „Мхаил Арнаудов – личност творчество, идеи” 

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Г. 407 (Втори корпус)

Председател: гл. ас. д-р Никола Бенин

Илияна Бенина, Никола Бенин (РУ „Ангел Кънчев“). Книгите по българска литература след Освобождението в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – изследователски търсения и библиографски ценности.

Силва Василева, Геновева Генчева, Христина Везирева (Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе). Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов.

Тони Зарев (София). Участието на Михаил Арнаудов в Балканската война.

Марияна Няголова, Николай Кузьминов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Московски държавен областен университет). Михаил Арнаудов като изследовател на научното и литературното творчество в навечерието и по време на Втората световна война.

Антонина Якимова (Сдружение за украинските организации в България). Михаил Арнаудов – бележит български шевченковед.

Капка Иванова (Русе). Неизвестно писмо на Кръстю Генов до Михаил Арнаудов.

Дискусия: 16.30-17.00

 

Секция „Фолклор и етнология“

Първо заседание: 15.00–16.30, зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Николай Ненов

Стефана Йорова (Регионален исторически музей – Русе). Култът към нимфите и местните представи за самодивите по българските земи.

Владимир Пенчев (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН). „Виждах вече като на длан, че Македония е българска“ (Владимир Сис и неговата „Македония“ (1914).

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – Русе). Конгресите на Българския женски съюз.

Виктория Друмева (Регионален исторически музей – Русе). Човек и природа: музейни образователни модули към проект „Културна екосистема“.

Силвия Трифонова-Костадинова (Регионален исторически музей – Русе). Три уникални помагала за музейна педагогика.

Искрен Великов (Регионален исторически музей – Русе). Модел за музейна репрезентация на националното Възраждане.

Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе). Рефлексии на „мрежата“ върху традиционната празничност.

Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Дунавската рибена чорба – нематериално културно наследство.

Дискусия: 16.30-17.00

 

Секция „Езикознание“

Първо заседание: 15.00 – 16.30, зала 2Б. 408 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

Дойчил Войводич (Новосадски университет, Сърбия). К вопросу о структурно-семантических компонентах уступительной обусловленности.

Мая Крстич (Новосадски университет, Сърбия). Глагол представлять (собой) и его эквиваленты в сербском языке.

Диана Благоева-Стефанова (Институт за български език – БАН). Българската академична тълковна лексикография – състояние и перспективи.

Руси Русев (РУ „Ангел Кънчев“). За семантиката на собственото име като лексикална единица.

Емилия Недкова (РУ „Ангел Кънчев“). По въпроса за обновяването и обогатяването на лексиката в българския език чрез лексикални иновации с разговорен и жаргонен характер.

Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център на БАН). Бележки върху средновековната ръкописна традиция на Книгата на Йов сред православните  славяни.

Оксана Леонтиева (Международная языковая школа „Новамова”, Украйна). Когнитивная система автора как комплекс внутренних когниций личностных потенциалов.

Дискусия: 16.30-17.00 ч.

 

Секция „Литературознание“

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Б.409 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Александър Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ и Тургеневите стихотворения в проза.

Вера Хинчева (Институт за литература – БАН). Разказите на Георги Стаматов  – каталог на престъплението.

Андрей Ташев (Институт за литература – БАН). Морето в белетристиката на Матвей Вълев: образи и значения.

Мира Душкова, Живодар Душков (РУ „Ангел Кънчев“). Животът и творчеството на Йордан Просеничков (Николай Елхов) в контекста на русенския културен живот на 20-те години на ХХ век.

Елица Георгиева (РУ „Ангел Кънчев“). Поглед към разказвача и неговите приказки – за езиковата личност на Джоузеф Джейкъбс и неговия сборник „Английски приказки“.

Петя Абрашева (ПГСА „Пеньо Пенев“ – Русе). Време и образ в романа „Годините“ на Вирджиния Улф.

Дискусия: 16.30-17.00 ч.

 

Секция „Културология“

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Б.407 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Велислава Донева

Диана Маринова (Русе). „Такъв бе Ян Хус” и „Такъв е българският войник“ – две близки по дух национални емблеми на Владимир Сис от 1915 г.

Веселина Антонова, Диана Коларова (Русенска опера). Русенци в зората на българската опера.

Велислава Донева, Ния Пенева (РУ „Ангел Кънчев”). Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – „Принос на бъдущия наш народен театръ“.

Ася Кулева (МГ „Баба Тонка” – Русе). Феноменът ученически и училищен  театър.  100 години театрална трупа към Математическа гимназия „Баба Тонка” – град Русе.

Мариана Любенова Димитрова (РИМ – Русе). Фотографският албум на семейство Нойвирт.

Нора Голешевска  (СУ „Климент Охридски“). Визуалното наследство на Любомир Далчев – приемственост, конфликти, реинтерпретации.

Дискусия: 16.30-17.00

 

12 октомври 2019 г. (събота)

Секция „Литературознание“

 Второ заседание: 9.30-11.30, зала 2Б. 409 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Румен Горанов (МГ „Баба Тонка“ – Русе). Великото изпитание на духа.

Калина Захова (Институт за литература – БАН), Има ли какво да научат природните науки от българската литература.

Ивайло Димитров (ШУ „Епископ Константин Преславски“). Самотата в поезията на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ век.

Юлиан Жилиев (София). Общността на европейските писатели" (1958 1969) и българското „размразяване“.

Звезделина Братанова (СУ „Възраждане“ – Русе). Да уловиш мига в стих (Литературният конкурс „Стих и щрих“ на СУ „Възраждане“ – Русе).

Дилян Гатев (УНСС – София). Спецификата на конструираната европейска другост при Марк Твен.

Дискусия: 11.30-12.00

 

Секция „Културология“

Второ заседание: 9.30-11.30, зала 2Б.407 (Втори корпус)

 Председател: д-р Веселина Антонова

Благица Стоянова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“ – Виница, Северна Македония). Теракотните икони от Виничко кале.

Юлияна Иванова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“ – Виница, Северна Македония). Коколов рид – селище и некропол.

Йовица Илиев (Дом на културата – Виница, Северна Македония). Пайонското кралство.

Иво Маринов Братанов (СУ „Христо Ботев“ – Русе). Към въпроса за културологичните идеи на Никола Михайловски.

Пламен Коларов (Българска генеалогична федерация „Родознание“). Русенските сътрудници на списание „Български турист“ през 30-те години на миналия век.

Дискусия: 11.30-12.00

 

Съпътстваща програма

11.10. 2019 г. (петък)

17.00-19.00

Място: Зала „Сименс“, 2Г.204 , Русенски университет, Корпус 2

  • Лекция на тема: Дигиталната хуманитаристика и съвременният университет. Лектор: проф. д-р Ренета Божанкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

11.00-18.30 ч.

Място: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ет. 2

  • Изложба Михаил Арнаудов и Българското Възраждане

18.00 ч.

Място: Екомузей с Аквариум

  • Откриване на изложбата „Сливане“ – по повод 30 години фестивал за съвременно изкуства „Процес-Пространство“ и 20 години симпозиум „Ломея“. Изложбата ще открие Христина Бобокова, президент на Фестивала.

19.00 ч.

Място: Регионален исторически музей, зала „Русе“

  • Откриване на изложбата „Керамични икони от Виничкото кале“

20.00 ч. – Ресторант „Чифлика”

 

12.10.2019 г. (събота)

9.30-17.00 ч.

Място: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ет. 2

  • Изложба Михаил Арнаудов и Българското Възраждане

 

 Автор: Никола Бенин

08.10.2019 - 19:20

Посетено: 276


Етикети: Програма, Арнаудови четения, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Регионален исторически музей – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе
Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=30261&sid=5


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Списание "Философски алтернативи" 5/2019
коментари: 0 посетено: 78
-
bg . Държавна опера Стара Загора в Нощта на театрите 2019
коментари: 0 посетено: 64
-
bg . Филмът „В кръг” - равносметка за прехода 30 години след 10 ноември
коментари: 0 посетено: 100
-
bg . Участие на български хуманитаристи в два научни форума в Московския държавен университет
коментари: 0 посетено: 139
-
bg . "Визия на границата на случайността" - изложба на Свилен Стефанов
коментари: 0 посетено: 139
-
bg . Представяне на българското издание на книгата „Мишена“ от Блаже Миневски
коментари: 0 посетено: 66
-
bg . Клуб „При Чарли” с покана към своите приятели
коментари: 0 посетено: 203
-
bg . 56 премиерни и утвърдени филмови заглавия ще гледаме на 33-тото издание на Kиномания
коментари: 0 посетено: 161
-
bg . Авторски концерт на Васил Спасов
коментари: 0 посетено: 161
-
bg . Ярка и благородна родова памет
коментари: 0 посетено: 164
-
bg . "За музиката": Серия разговори с водещ Илия Граматиков
коментари: 0 посетено: 180
-
bg . "Право на АЗ" - концептуална изложба на актрисата Диа Мантова
коментари: 0 посетено: 106
-
bg . Над 170 събития в седмата Нощ на театрите в България
коментари: 0 посетено: 83
-
bg . 100 години от Ньойския диктат
коментари: 0 посетено: 120
-
bg . Фестивал на френския филм 2019
коментари: 0 посетено: 145
-
bg . Представяне и разговор за „Пътешествието на Мая“ от А. А. Георгиев
коментари: 0 посетено: 97
-
bg . VII Международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“
коментари: 0 посетено: 167
-
bg . Премиера на „Чърчил и Оруел. Борбата за свобода” от Томас Рикс
коментари: 0 посетено: 150
-
bg . Дискусия на тема „Как работи литературната история“
коментари: 0 посетено: 167
-
bg . Белезите на войната: загубеното архитектурно наследство на София
коментари: 0 посетено: 133
-
bg . Събота за татковци с деца в Столичен куклен театър
коментари: 0 посетено: 162
-
bg . Специалните проекти в седмата Нощ на театрите в България
коментари: 0 посетено: 87
-
bg . Диляна Никифорова: Предизвикателството в живота е да се развиваш
коментари: 0 посетено: 202
-
bg . "Orientamento" - изложба на Джино Галанте
коментари: 0 посетено: 134
-
bg . Постъпления на нови издания във фондовете на Регионалната библиотека в Сливен
коментари: 0 посетено: 198
-
bg . Нежната революция 30 години по-късно
коментари: 0 посетено: 146
-
bg . Български юбилейни издания на романите за Хари Потър с художник Любен Зидаров
коментари: 0 посетено: 156
-
bg . Брас Асоциация представя България на музикална седмица в Китай
коментари: 0 посетено: 115
-
bg . Инициативата за насърчаване на четенето „Чета, следователно съм“ набира сила
коментари: 0 посетено: 106
-
bg . Лауреати от оперния конкурс в Талин пеят в „Капулети и Монтеки“ на сцената на Софийската опера
коментари: 0 посетено: 120
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>


 ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти