Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Реконструкция
Цвета Делчева
Мъже
Георги Марков
Обичате ли Брамс?
Франсоаз Саган
Айша
Хенри Райдър Хагард
Отчаяние
Владимир Набоков

ИЗДАНИЯ / ПРЕМИЕРИ


Списание „Философски алтернативи“ 2/2019


Тема на броя: Проблеми на световната и българската наука


Списание „Философски алтернативи“ 2/2019

 

◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание „Философски алтернативи“ 2/2019

Тема на броя: Проблеми на световната и българската наука

Водещи: Галин Пенев и Мартин Табаков

 

Фармакология, психология, физикализъм

. Невена Иванова – От синтетична към симпойетична биология: Фармакологичният характер на биотехнологиите
. Радостина Минина – Субективно оправдаване в етиката и епистемологията
. Марта Петрова – Защита на концептуалния елиминативизъм в теоретичната рамка на елиминативния физикализъм
. Роман Харизанов – Философски поглед върху психиатрията
. Petar Dimkov – The Philosophy of Human Cognitive Pharmacological Enhancement: The . Genesis of Pharmacometaphysics

Социалният либерализъм

. Николай Александров – Интервенционализмът като идеологическа основа на социалния либерализъм във Великобритания

Българско културно наследство – родът Берон

. Ангел С. Стефанов – „Логиката“ на д-р Васил Хаджистоянов-Берон – първият български учебник по философия през Възраждането
. Христо Гагов – „Човекът в сравнение с другите животни“ – удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл
. Мартин Табаков – Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в европейската култура
. Нина Димитрова – Приносът на академик Богомил Берон за въвеждане на европейски социални ценности в България

Книги и събития

. Нонка Богомилова – Диалогът „Изток-Запад“: религиозни и културни аспекти
. Коста Бенчев – Една историко-систематична монография от проф. Николай Милков
. Мария Грозева-Минкова – Рекламата – един по-различен поглед
. Антоанета Николова – Световен конгрес по философия, Пекин – впечатления и размисли

 

Първият блок е посветен на епистемологически въпроси, възникващи в интердисциплинарни или иновативни области на познанието. Невена Иванова търси изход от познавателно-властовите структури, утвърдени от синтетичната биология в една отворена комуникативна система, разнообразяваща компютърното биомоделиране. Отчасти това я доближава до социологията на знанието у Макс Шелер. Една от тревогите на автора е породена от тенденциите към алгоритмизация на живота чрез биокодове, а оптимистично очакване поражда възможността за „приобщаваща диахронизация, създаваща условия за обмен и сътрудничество между разнородни инстанции с цел творческо усвояване на новите технологии“ (Иванова), една биополитика наречена симпоетична биология.

Радостина Минина очертава едно епистемологично поле, граничещо с когнитивната психология, от една страна, и с прагматистката теория за съмнението и вярата, от друга. Основният въпрос е какъв е епистемологическият статус на вярванията и очевидностите, съставящи субективно оправдание на твърдения. Отговорът му обуславя възможността за интегрално познание: „Съмнението и информираността относно ефектите на мисленето (ефектът на ореола, на заместването и когнитивната леснота) са начините, по които можем да бъдем сигурни, че мисленето ни не е попаднало под влиянието на предубеждение. Подобно на данните от изследванията на Канеман и Тверски, смятам, че е необходимо наличието на второ ниво на познание, което да прави своеобразен мониторинг по отношение на мотивацията на субекта при вземане на решения и формиране на съждения“ (Минина). В тесен смисъл авторът предлага критика на логически обоснованите предубеждения.

Марта Петрова последователно излага теориите на понятието и техните аргументи в защита или опровержение на концептуалния елиминативизъм. Наследеният от Хегел концептуален онтологизъм е доведен до несъстоятелност от различни теории, свеждащи понятията до информационни атоми, символни структури, контекстуални функции. Основанията на концептуалния елиминативизъм са лингвистични: „разглеждат се само изреченията, включващи ментални предикати, обозначаващи състояния, същности и т.н., до които нямаме достъп от трето лице, а само чрез интроспекция“ (Петрова). Позитивните резултати на изследването са принос към съвременното направление на постметафизическото мислене.

Роман Харизанов се фокусира върху интердисциплинарните отношения между философия и психиатрия, опирайки се на тезите на елиминативния материализъм относно природата на психичното. Два са основните времеви модуса: настоящето и бъдещето, съотношението между които изгражда различни жизнено-психологически стратегии и типове и съответно поражда психопатогенна среда при невъзможност да се балансира между тях. Футурофилията, казано на езика на психоанализата, изгражда принципа на реалността, на ангажиментите, плановете, социалните роли и свързаните с тях отговорности, или общо взето сферата на дисциплинираното пространство и време. От друга страна е презенсофилията, в която се обособява принципът на удоволствието и „свободната игра“, или сферата на празничното време. Двете са в различно съотношение в различните психози.

Петър Димков навлиза в една иновативна област от биоетиката – фармакологичната стимулация на когнитивните способности, като поставя въпроси за моралната отговорност от употребата на такъв тип стимуланти. Темата е част от хуманитарния диспут около постчовешкото ни бъдеще и обсъжда прилагането на фармакологични биополитики. Постчовешкото бъдеще в случая трябва да създаде постчовешки науки като фармакометафизиката. В крайна сметка се обoсобява полето на приложение на една дисциплина, която възниква на почвата на новата постчовешка форма homo pharmacos, в което автора набелязва липсата на ценностен хоризонт. Поставят се биоетични въпроси като рискът от странични ефекти при употребата на когнитивен допинг и как биохимичните агенти подменят автентичността и свободният избор. Става ясно и че употребата на невростимуланти откъсва съзнанието от естествената му спонтанност, като го подчинява на една принудена спонтанност.

Като втори блок е обособена статията на Николай Александров, в която той проследява диахронно и синхронно теоретичното съзряване и политическото осъществяване на доктрината за „третия път“ или социалният либерализъм във Великобритания. Решаващо за това е развитието на държавен сектор в икономиката на социалното осигуряване и въобще политиките на държавна намеса в разпределението, без при това да се намаляват потенциите на капитала. Авторът заключава, че благодарение на усилията на Кейнс и Бевъридж „Великобритания се превръща в социална държава, закрепила това като норма не само в законодателството, но оттам и в сферата на вътрешната политика. По този начин Джон Кейнс остава в историята като автор на концепцията за нова икономическата политика, а Уилям Хенри Бевъридж остава в нея с приноса си за практическото разработване и въвеждане на системата за социално осигуряване, чрез която държавата получава инструмент за насочване на отчислените в нея средства към реализацията на общия социален интерес и социално-икономическия прогрес на странатa“ (Александров).

Третият блок е посветен на значението на културното наследство на рода Берон за включване на България в сферата на европейската философия и култура. Чл.-кор. Ангел Стефанов осмисля приспособимостта на българския език към философската концептуалност в творчеството на Васил Хаджистоянов Берон. По-специално се обсъжда доколко може да се говори за влияние на Кантовата трансцедентална философия върху Логиката на Васил Берон. Критикуват се някои ранни рецепции на Бероновата Логика в полза на тезата за реалисткия характер на Бероновата гносеология.    

Христо Гагов обръща вниманието си към книгата на Васил Берон върху човешката анатомия и физиология в контекста на националното Българско възраждане. Книгата напуска жанра на обикновен учебник по посочените дисциплини и се разгръща в своеобразен наръчник по сравнителна анатомия и социална медицина. В статията на проф. Мартин Табаков Васил Берон е представен с приносите си за изграждане на национално самосъзнание на българина и с делото му като участник в редица учредителни събрания по институционалното изграждане на българската държавност. Проф. Нина Димитрова представя заслугите на друг член на рода Берон – проф. Богомил Берон – за нравственото съхранение на националното ни тяло, в борбата му срещу проституцията и смъртното наказание в следосвобожденска България.

Книжка 2/2019 завършва с отзиви по повод на книги и събития: Проф. Нонка Богомилова за диалога „Изток-Запад“; Коста Бенчев за една историко-систематична монография на проф. Николай Милков; един нов поглед към рекламата от Мария Грозева-Минкова и събитието на Световния философски конгрес в Пекин през очите на Антоанета Николова.

Гл. ас. Галин Пенев

 

 Автор: Сп. Философски алтернативи

03.06.2019 - 16:52

Посетено: 248


Етикети: списание Философски алтернативи, нов брой, брой 2/2019, Проблеми на световната и българската наука, Галин Пенев, Мартин Табаков
Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29790&sid=4


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Мета-Аз-Приказка. Дъжд на Луната
коментари: 0 посетено: 118
-
bg . "Н20 / 2Н20" - изложба на Нина Ковачева и Валентин Стефанов
коментари: 0 посетено: 107
-
bg . Изложба на Кирил Иванов, Моника Роменска и Соня Станкова в Художествена галерия Русе
коментари: 0 посетено: 61
-
bg . Трето издание на "Лятно кино в парка на хумора"
коментари: 0 посетено: 206
-
bg . Веселина Кацарова с втори Майсторски клас в родната Стара Загора
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . 20. Международно биенале на графиката - Варна 2019
коментари: 0 посетено: 240
-
bg . „Белите камъчета“ - изложба живопис на Стела Стефанова
коментари: 0 посетено: 233
-
bg . Обявиха второ издание на SPICE Music Festival в Бургас през 2020 г.
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . "Рози и Лъвове" в Арт галерия "Ларго" - Варна
коментари: 0 посетено: 206
-
bg . Electronic Summer на Мирослава Кацарова
коментари: 0 посетено: 112
-
bg . Десето издание на Международния арт форум „БезГраници"
коментари: 0 посетено: 212
-
bg . Номинации за Национален конкурс "Доброволец на годината" 2019
коментари: 0 посетено: 389
-
bg . Българска литература в Иран. Среща с Фарид Гадами
коментари: 0 посетено: 181
-
bg . Уличният фестивал 6Fest Габрово гостува в пловдивския квартал Капана
коментари: 0 посетено: 151
-
bg . „Симон Боканегра“ с Кирил Манолов - най-добрия съвременен Симон Боканегра
коментари: 0 посетено: 230
-
bg . ХХХVІ Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"
коментари: 0 посетено: 524
-
bg . Изложба на Джон Кики и Дарън Баркър
коментари: 0 посетено: 235
-
bg . Прожекция на документалния филм "Антонио Сеги, големият театър на света"
коментари: 0 посетено: 158
-
bg . Изложба "Археология на забравата"
коментари: 0 посетено: 166
-
bg . „Зов Български“ във Варна
коментари: 0 посетено: 255
-
bg . "Отвъд кориците" и Tetradkata.com с лятно четене
коментари: 0 посетено: 180
-
bg . Арт галерия „Папийон“ представя изложба „Имагинерни изрази“ от 8 август до 4 септември
коментари: 0 посетено: 229
-
bg . Ваканционна работилница за ученици „Играя и зная“
коментари: 0 посетено: 229
-
bg . Фестивалът "Spice Music" в Бургас обяви програмата си по часове
коментари: 0 посетено: 248
-
bg .  „Въображаема реалност“ от 8 до 22 август в Морско казино – Варна
коментари: 0 посетено: 221
-
bg . Райна Кабаиванска с наградата "Мария Калас"
коментари: 0 посетено: 202
-
bg . "Любовни писма" от епистоларния жанр до чат стилистиката
коментари: 0 посетено: 193
-
bg . ИК "Жанет 45" на „Алея на книгата” - Варна 2019
коментари: 0 посетено: 233
-
bg . XXII Международен Джаз фестивал Банско 2019
коментари: 0 посетено: 173
-
bg . Маестро Борислав Иванов дирижира на 88
коментари: 0 посетено: 265
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>


 ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти