Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
НАУЧНИ ФОРУМИ


Програма на Десетите Арнаудови четения


20-21 октомври 2017 г., Русенски университет "Ангел Кънчев"


Програма на Десетите Арнаудови четения

◊ ПРОГРАМА

Десети Арнаудови четения

20-21 октомври 2017 г., Русе


20 октомври 2017 г.

Регистрация на участниците

12.00-15.00 в Корпус 2 (фоайе)

Откриване и пленарна сесия

14.00-15.30

Зала 2Г. 204 („Сименс") в Корпус 2

Пленарни доклади

. Проф. д-р Пенка Радева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"). Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век.

. Доц. д-р Руси Русев (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век.

Работа по секции

20 октомври 2017 г.

СЕКЦИЯ „МИХАИЛ АРНАУДОВ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ"

◊ СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Първо заседание: 15.30-17.00  Зала 2. 209 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емил Димитров

. Емил Димитров (Институт за литература – БАН). Руси Русев като изследовател на Михаил Арнаудов: подходи и послания.

. Никола Бенин (РУ „А. Кънчев"). Книгите по възрожденска литература в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов. Библиографски ценности и филологически пристрастия.

. Васил Балевски (Институт за литература – БАН). Михаил Арнаудов за мен (в автографите на книгите, които ми е подарил).

. Марияна Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на акад. Михаил Арнаудов.

. Мариана Кирова (Национален литературен музей). Приносът на Михаил Арнаудов при дефинирането на понятията „творческа личност" и „гений".

. Тони Зарев (София). Анeкдотите като част от българския фолклор. Един ръкопис на Михаил Арнаудов.

. Антонина Якимова (Сдружение за украинските организации в България). Приносът на проф. Михаил Арнаудов за развитие на украинско-българските отношения.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.408 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Николай Ненов

. Цветомира Кюркчиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Историческите песни за еничарството в следосвобожденските фолклорни антологии.

. Таня Казанджиева (СУ „Св. Климент Охридски"). Демонологични персонажи във фолклорната култура на българи и румънци – фолклорната представа за Змея.

. Яна Сивилова (СУ „Св. Климент Охридски"). „Когато цъфнат налъмите" – бележки върху произхода на израза.

. Върбин Върбанов (Регионален исторически музей – Русе). Устойчиви традиционни вярвания в постмодерния свят.

. Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Стопанските изложения и музеефикацията на паметта.

. Десислава Тихолова (Регионален исторически музей – Русе). Обредна храна от Тутраканската селищна система.

. Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе). Традиционните календарни празници в Тутраканската селищна система в дискурса на съвременността.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.204 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Яна Пометкова

. Яна Пометкова (РУ „Ангел Кънчев"). Катедрата по български език, литература и изкуство в Русенския университет „Ангел Кънчев" – 50 години утвърждаване и възход.

. Деница Великова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Общостудентско кооперативно сдружение. Менза Академика към ВТУ – Русе (1947-1949 г.).

. Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – Русе). Младежката организация към Женското благотворително дружество „Добродетел" – Русе.

. Камен Рикев (Университет „Мария Кюри-Склодовска", гр. Люблин, Полша). Българистичната дейност на д-р Цанко Цанев в Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска".

. Велислава Донева (РУ „Ангел Кънчев). Поетът Иван Грозев – посветителство в тайното знание.

. Диана Коларова (Българска генеалогична федерация „Родознание"). Олга Сирачката – отдаденост на един живот.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: акад. дфн Иван Радев

. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Петко Славейков и Добри Чинтулов – загадки на общуването.

. Нели Кирилова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий). Сходни утопични възгледи за отминалото време при Т. Г. Влайков и Владимир Короленко.

. Ивайло Димитров (София). За един образ на Поета в лириката на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ в.

. Димитър Бурла (София). Цивилизацията или за Европа на „образованите народи" в творчеството на Алеко Константинов.

. Александър Хр. Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Щрихи от биографията на Елин-Пелиновата книга „Черни рози".

. Калин Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски"). Незаобиколимата лястовица. Й. Йовков и Д. Енев.

. Магдалена Трифонова (Дом-паметник „Йордан Йовков" – Добрич). В памет на Йордан Йовков.

Дискусия: 17.00-17.30 ч.

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

. Румен Стоянов (СУ „Св. Климент Охридски"). Възхвала на поместните говори.

. Мария Китанова (Институт за български език – БАН). Семантични модели за евфемизация в българската традиционна култура.

. Айхан Айдънов (РУ „Ангел Кънчев"). Аналитичните наблюдения на Йордан Вълчев върху прабългарския произход на някои думи.

. Стефан Спасов (РУ „Ангел Кънчев"). Прабългарски думи в езиковедския архив на Йордан Вълчев – догадки и тълкувания.

. Дилян Саманджиев (РУ „Ангел Кънчев"). Особености на етимологичните изследвания на Йордан Вълчев.

. Тодорка Георгиева, Мария Томова (РУ „Ангел Кънчев", Филиал – Силистра). Духовният живот на средновековните българи в края на ІХ – началото на Х век.

. Иво Братанов (СУ „Христо Ботев" – Русе). Езикът на Писменница на славянския език" от Иван Н. Момчилов.

Дискусия: 17.00-17.30 ч.

21 октомври 2017 г.

Регистрация на участниците

09.00-11.00 в Корпус 2 (фоайе)

Работа по секции

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ"

Второ заседание: 10.00-11.30 Зала 2Г. 408 (Втори корпус)

Панел

Завръщания, (пре)откривания, изобретявания при производството на селскостопански продукти и храни

Модератор: Петър Петров – ИЕФЕМ (БАН)

. Петър Петров (ИЕФЕМ – БАН ), Николай Велев (ИБЕИ). „Традиционно екологично знание" (?) в управлението и използването на пасища.

. Атанаска Станчева (ИЕФЕМ – БАН). Проявления на „примитивната екологична мъдрост" в българското природозащитно движение.

. Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН). Назад към хляба на баба – традиционни продукти и технологии в контекста на здравословното хранене.

. Начо Димитров (ИЕФЕМ – БАН). Авторитетът на каракачаните в спора за „истинската" каракачанска овца.

. Ивайло Марков (ИЕФЕМ – БАН). Киселото мляко: от национален символ към локален ресурс.

. Вихара Барова (ИЕФЕМ - БАН). (Pred), за да  разкрие традициите на сирените / мандарините.

. Димитър Василев (НИМ). Традиционни технологии в съвременното производство на сусамов тахан: културни и икономически измерения.

Дискусия 11.30-12.00

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ"

Второ заседание: 10.00-11.00 Зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: гл. ас. д-р Велислава Донева

. Веселина Антонова (Държавен архив – Русе). Родословието на Самуел Рафетов.

. Мариана Димитрова (Регионален исторически музей – Русе). Непознатият Иваница от „Братя Симеонови".

. Пламен Коларов (Българска генеалогична федерация „Родознание"). Двама французи в Русчук преди Освобождението.

. Магдалена Иванова Трифонова, Искрен Великов (РИМ – Русе). Снапшот в Русенския музей: професионално ателие „Културно-историческо наследство и археология".

. Нора Голешевска (ЮЗУ „Неофит Рилски"). Модели за анализ на визуалната култура в културологичните изследвания.

. Марина Братанова. „Другата София" – друга реалност в един текст на група „Ревю".

Дискусия 11.00-11.30

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Второ заседание: 10.00-11.30 Зала 2Г. 204 (Втори корпус)

Председател: проф. дфн Николай Димитров

. Николай Димитров (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Омиротворената красота в поезията на Иван Методиев.

. Звезделина Братанова (СУ „Възраждане" – Русе). Същността на поезията според книгата „За образите и световете" на Иван Методиев.

. Ана Костадинова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Жанрови специфики и възрастова вариантност в детско-юношеската проза на Емилиян Станев („Слънчевото зайче" и „Когато скрежът се топи").

. Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Сезонните преображения на героя/езика в пиесата "Лазарица" от Йордан Радичков.

. Пламен Дойнов (Нов български университет). Предговорът като форма на цензура през 70-те години на ХХ век.

. Румяна Лебедова (РУ „Ангел Кънчев", Филиал – Силистра). Прокрустовото ложе на идеологемите и кризите на властта.

. Светлозар Любомиров (СУ „Св. св. Кирил и Методий" – Неделино). Проблемът за моделите при анализ на художествен текст.

. Юлиан Жилиев (София). Около дефиницията на думата: от лингвистиката към метафорологията.

Пауза: 11.30-11.45

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Трето заседание: 11.45-13.00 Зала 2Г. 204 (Втори корпус)

Председател: проф. дн Сава Василев

. Даниел Топалски (Варна). Чарлз Уесли като поетичен интерпретатор на Свещеното Писание.

. Румен Горанов (Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" – Русе). Храмът – топос на героичния дух.

. Живодар Душков (Русе). Русе в живота на Антон Страшимиров. Реферативен обзор.

. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). „Множенето" на субекта в българската белетристика от 60-те и 70-те години на ХХ век.

. Наталия Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Наративни модели в сериала „Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров.

. Михаела Михайлова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Топосът на дворянското имение в романите на И. С. Тургенев и И. А. Гончаров.

. Светлана Коленович (Университет Новасадски, Сърбия). Сблъсък на планината с планината: Марина Цветаева и Борис Пастернак.

. Илияна Бенина (РУ „Ангел Кънчев"). Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.

Дискусия: 13.00-13.30

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Второ заседание: 10.00-11.15 Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Димитрина Цонева

. Войводич (Университет "Новишадски", Сърбия). Въпросът за видово-времевото значение на глаголите на речта при перформативната употреба.

. Тижана Балек Белица (Нойзидански университет, Сърбия). За вербалните глаголи на руски и сръбски.

. Канаме Окано (Новисадски университет, Сърбия). Глаголи за падане в сръбски и български език: опит за системно описание

. Ния Пенева (РУ „Ангел Кънчев"). За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.

. Емилия Недкова (РУ „Ангел Кънчев"). Структурно-семантични особености на българските фразеологизми с компоненти антропоними.

. Владимир Манчев (СУ "Св. Климент Охридски"). Относно някои особености на трансфера на български фразеологични единици на руски език.

. Нина Топалска. Необходимостта от стилистична редакция на библейския превод.

Пауза: 11.15-11.30

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Трето заседание: 11.30-12.30                      

Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

. Ана Биелика (Университет Новисадски, Сърбия). Сравнителен анализ на асоциативни области на понятието "обещание" на руски и сръбски език.

. Лили Славянова (РУ „Ангел Кънчев"). Ценностен компонент на концепта BEAUTY в англоезичната художествена литература от началото на 21. век.

. Румяна Петрова (РУ „Ангел Кънчев"). Лингвокултурно изследване на англо-американски пословици за истината.

. Диана Стефанова (РУ „Ангел Кънчев"). Семиотичен поглед към културемата.

. Олга Зубкова (Югозападен университет в град Курск, Русия). Експериментални методи за изучаване на езикови звена в практиката на съвременните езикови изследвания.

. Десислава Баева, Димитрина Цонева. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.

Дискусия: 12.30–13.00

20.10. 2017 г.

18.00 ч., Регионална библиотека „Любен Каравелов"

· Документална изложба Михаил Арнаудов – нови щрихи към личната библиотека.

 18.30-19.00 ч., Регионален исторически музей
Представяне на книги:

·  Змей. Змеица. Ламя и хала – представяне от доц. д-р Вихра Баева (ИЕФЕМ – БАН)

·  Когато Господ ходеше по земята – представяне от проф. д-р Албена Георгиева (ИЕФЕМ – БАН)

 19.00-19.30 ч.
Място: Екомузей с аквариум 
Организатори: ИЕФЕМ – БАН

·  Изложба Агрокултурни нагласи и практики 

19.30 ч. – Ресторант „Кристал"


21.10.2017 г.

14.00 ч., Регионален исторически музей

· Презентация Нови документални свидетелства за творческите и приятелски връзки между проф. Жорж Нурижан и проф. Михаил Арнаудов – Пламен Бараков

14.30 ч., Регионален исторически музей

· Прожекция на филма Пророкът на кораба на изкуствата 

 Автор: Никола Бенин
Източник: Русенски университет "Ангел Кънчев"

18.10.2017 - 04:06

Посетено: 662


Етикети: Десети Арнаудови четения, програма, научен форум, Русе
Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26474&sid=5


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Истини и лъжи за факти, новини и събития
коментари: 0 посетено: 166
-
bg . Национална кръгла маса „Ботев”
коментари: 0 посетено: 89
-
bg . Лекция на проф. Ясуо Кобаяши в Нов български университет
коментари: 0 посетено: 155
-
bg . „Най-новата полска литература – избрани аспекти" - цикъл лекции на проф. дфн Калина Бахнева
коментари: 0 посетено: 281
-
bg . Осми Атанас-Славови четения: „Атанас Славов и алтернативните пътища на българската поезия“
коментари: 0 посетено: 294
-
bg . Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”
коментари: 0 посетено: 285
-
bg . Национална научна конференция „Между денят и тмата...“
коментари: 0 посетено: 258
-
bg . Първи международен симпозиум на Българско общество „Ф. Достоевски“
коментари: 0 посетено: 372
-
bg . Научна конференция "Представи и миражи: „Чуждото“ в „своята“ литература"
коментари: 0 посетено: 402
-
bg . Елин Пелин – наследства и прочити
коментари: 0 посетено: 393
-
bg . Професор Яни Милчаков: Социални полета на литературата и езика
коментари: 0 посетено: 444
-
bg . V Международна научно-практическа конференция “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“
коментари: 0 посетено: 393
-
bg . Пловдивският университет откри 55-ото издание на Конференцията „Паисиеви четения“
коментари: 0 посетено: 459
-
bg . Как образователната система да привлича и задържа високоефективни учители е фокусът на Конференция Образование 2017
коментари: 0 посетено: 370
-
bg . Кръгла маса "50 години български превод на „Критика на чистия разум“ от И. Кант"
коментари: 0 посетено: 422
-
bg . Програма на Десетите Арнаудови четения
коментари: 0 посетено: 663
-
bg . Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“
коментари: 0 посетено: 435
-
bg . Открита бе VІІІ Международна конференция “Чуждият език и съвременното висше образование“
коментари: 0 посетено: 395
-
bg . „Полската литература – известна и неизвестна” - цикъл лекции на проф. дфн Калина Бахнева
коментари: 0 посетено: 359
-
bg . Цензурата върху българската литература и книга (1944-1990)
коментари: 0 посетено: 570
-
bg . Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
коментари: 0 посетено: 459
-
bg . Семинар „Ясен Гюзелев - ретроспективен поглед“
коментари: 0 посетено: 496
-
bg . Научен дебат за Странджа в Ахтопол
коментари: 0 посетено: 653
-
bg . Семинар „Левски в българската история, литература и кино“
коментари: 0 посетено: 358
-
bg . Български исторически четения 2017
коментари: 0 посетено: 456
-
bg . Национална научна конференция "Християнските ценности в българската литература за деца"
коментари: 0 посетено: 396
-
bg . Национален филологически колегиум „Интердисциплинарни диалози”
коментари: 0 посетено: 457
-
bg . Национална библиотечна седмица в Нов български университет
коментари: 0 посетено: 617
-
bg . Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?“
коментари: 0 посетено: 391
-
bg . Българско-полски научен форум "Християнското светоусещане в полската и в българската поезия"
коментари: 0 посетено: 432
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>> ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
 РЕКЛАМА
bg Vampirromane
bg Business & Karriere
bg Dictionnaires techniques
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини и в седмичния му бюлетин, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти


Buy Books from Amazon: Bücher Amazon | Amazon Livres